REGULAMIN SKLEPU
dinnerinthesky.com.pl – sprzedaż i warunki realizacji eventu

Niniejsze warunki sprzedaży i realizacji usług dotyczą zakupu biletów Dinner in the Sky, obowiązują od 1 września 2022 r.

1. ZASADY OGÓLNE

  1. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z poniższym dokumentem. Wnosząc opłatę Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami eventu.

  2. Strona dinnerinthesky.com.pl jest własnością i jest zarządzana przez REGAN sp. z o.o. sp.k., NIP: 554 292 77 76, Makowiska 36, 86-050 Solec Kujawski.

  3. Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień: formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie: https://dinnerinthesky.com.pl/kontakt

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  1. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem strony www.dinnerinthesky.com.pl oraz za pośrednictwem e-maila info@dinnerinthesky.com.pl.

    1.1. Zakup biletów w serwisie internetowym dinnerinthesky.com.pl

Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty, wyboru rodzaju biletów Klient wypełnia formularz z danymi osobowymi oraz wybiera metodę płatności.

W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie dinnerinthesky.com.pl. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku dinnerinthesky.com.pl Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie dinnerinthesky.com.pl. Bilet elektroniczny zostaje wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online za pośrednictwem PayU, Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie dinnerinthesky.com.pl. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę PayU. Po otrzymaniu przez dinnerinthesky.com.pl od PayU informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz bilet elektroniczny zostaje wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika.

Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu dinnerinthesky.com.pl dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie dinnerinthesky.com.pl. W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie dinnerinthesky.com.pl następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację, po weryfikacji zgodności numeru rezerwacji otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów i podanego przez Klienta podczas płatności.

W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem PayU, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie dinnerinthesky.com.pl następuje po otrzymaniu przez dinnerinthesky.com.pl potwierdzenia z PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

1.2 Zakup biletów za pośrednictwem e-maila

Należy wysłać maila na info@dinnerinthesky.com.pl, w tytule wpisać Bilet. W treści maila podać:

Imię i Nazwisko (wszystkich uczestników), Numer telefonu, Wybrany pakiet, Godzinę – np.

Jan Kowalski, tel. 000 000 000, Marta Kowalska, tel. 100 100 100, Dinner in the Sky, 20.00

W odpowiedzi na maila przesłany zostanie numer bankowy, po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji oraz bilet

1.3 Zamówienia grupowe

Zamówienia grupowe (obejmują rezerwacje biletów dla grup powyżej 10 osób) są realizowane przez zespół Obsługi Klienta. Aby złożyć zamówienie grupowe należy skontaktować się przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie https://dinnerinthesky.com.pl/kontakt

3. BILETY I VOUCHERY

3.1. Zasady ogólne

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet jest imienny, uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na bilecie. Dopuszczalność i tryb zmiany danych na bilecie imiennym, w tym konieczność poniesienia opłaty za zmianę danych i jej wysokość, określa Organizator.

Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.

Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminie.

3.2 Ceny

W zależności od wydarzenia Dinner in the Sky w ramach systemu sprzedaży dostępne są bilety w różnych pakietach cenowych. Aktualny cennik udostępniony jest na stronie www.dinnerinthesky.com.pl, ceny podane są w stawce brutto w polskich złotych.

3.3 Vouchery

Organizator oferuje również sprzedaż Voucherów, które można następnie wymienić na wybrane wydarzenie spośród propozycji na stronie. Vouchery są ważne 12 miesięcy od daty zakupu.

4. DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

4.1.Zasady ogólne

Nabyte bilety są przesyłane w formię elektroniczne (PDF) na wskazany adres e-mila w zamówieniu, należy wydrukować bilet przez rezerwującego we własnym zakresie. Na prośbę Nabywcy istnieje możliwość przesłania wydrukowanej formy biletu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

5.1. Zasady ogólne

Możliwe są następujące rodzaje płatności: przelew online, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK.

5.2. Karta płatnicza

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego dinnerinthesky.com.pl (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę”) Klient zostanie przekierowany do PayU. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego PayU oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od „https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU odpowiada PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444., zgodnie ze swoim regulaminem.

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy eCard S.A. odpowiada firma eCard S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU S.A. (15 minut), www.dinnerinthesky.com.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie.

5.3. Przelew online

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego www.dinnerinthesky.com.pl, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: „https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444., zgodnie ze swoim regulaminem.

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy eCard S.A. odpowiada firma eCard S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży www.dinnerinthesky.com.pl z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU S.A. (15 minut), www.dinnerinthesky.com.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy bilety na dane wydarzenie zostaną wyprzedane, cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie.

5.4. Przelew tradycyjny

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie jak najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku dinnerinthesky.com.pl czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W przypadku anulowania zamówienia nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku dinnerinthesky.com.pl nie może zagwarantować, że wybrane bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym powyżej, Klientowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.

6. KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA

Telefonicznie: pod nr +48 729 288 932

Przez formularz kontaktowy: w zakładce kontakt na stronie https://dinnerinthesky.com.pl/kontakt

Dział Obsługi Klienta jest czynny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w godzinach od 8:00 do 16:00 w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Kontakt przez infolinię możliwy jest w dni robocze od 8:00 do 20:00. W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

7. FAKTURA

Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

8. WSTĘP I UCZESTNICTWO

8.1 Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Event oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

8.2 Nie wolno niczego zrzucać ani upuszczać ze stołu.

8.3 Palenie w czasie Eventu jest zabronione.

8.4 Uczestnikiem wydarzenia mogą być osoby które nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Evencie.

8.5 Uczestnik bierze udział w Evencie dobrowolnie, na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8.6 Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne zezwolenie na korzystanie z Dinner in the Sky od opiekunów prawnych.

8.7 Uczestnik zobowiązuje się, że będzie przestrzegać objaśnień oraz poleceń wydawanych przez osobę kierującą Eventem, zwaną Konduktorem.

8.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe w trakcie trwania Eventu uszkodzenie lub utratę przedmiotów przez uczestnika Eventu z przyczyn leżących po jego stronie.

8.9 Uczestnik wyrażam zgodę na utrwalanie przez Organizatora wizerunku podczas Eventu oraz zamieszczenie zdjęć i nagrań na stronie internetowej dinnerinthesky.com.pl oraz na portalach społecznościowych Organizatora. Zgoda na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

8.10 W przypadku spóźnienia klienta powyżej 15 minut i nie dotarcia na wyznaczone miejsce Organizator ma prawo odmówić udziału w Evencie a wpłacona kwota przepada.

8.11 Klienci są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez organizatora wydarzenia.

9. ZWROTY BILETÓW / WYMIANA BILETU NA VOUCHER.

9.1. Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów dinnerinthesky.com.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W przypadku zakupu Produktów Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym dinnerinthesky.com.pl na adres spółki lub przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie

W przypadku odstąpienia od umowy dinnerinthesky.com.pl zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności.

9.2. Zwrot w przypadku zmiany daty/miejsca wydarzenia (odwołania wydarzenia) / wymiana na Voucher

W przypadku zmiany daty wydarzenia lub odwołania, Organizator za pośrednictwem dinnerinthesky.com.pl zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych biletów. Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny na stronie dinnerinthesky.com.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez dinnerinthesky.com.pl informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając dinnerinthesky.com.pl email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet.

10. REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu lub voucheru na dinnerinthesky.com.pl mogą być zgłaszane w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt na stronie https://dinnerinthesky.com.pl/kontakt

Ustosunkowanie się do reklamacji przez następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

11. ZASTRZEGAMY

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do przełożenia Eventu w czasie np. na późniejszą godzinę lub następny dzień oraz odwołania imprezy z ważnego powodu – żałoby narodowej czy pogody uniemożliwiającej realizację wydarzenia (burza, pioruny, wiatr powyżej 10 m/s).

DODATKOWE INFORMACJE

1. Obsługa cateringowa

Po środku stołu znajduje się specjalnie przygotowane miejsce dla członków obsługi. Kucharz, kelner, barman mają wydzielone miejsca i specjalnie przygotowane stanowiska.

2. Warunki pogodowe

Dinner In The Sky może odbywać się w różnych warunkach pogodowych. Nad stołem znajduje się specjalne zadaszenie, które osłania uczestników od deszczu. Na platformie również jest możliwość zainstalowania ogrzewania w razie niskich temperatur. Jedynie burza z piorunami uniemożliwia całkowicie realizację Eventu. Natomiast burza zazwyczaj trwa max 1h więc w pierwszej kolejności organizator będzie starał się ją przeczekać niż odwoływać wydarzenie. Wiatr powyżej 5 w skali Beauforta również może uniemożliwić wzniesienie w górę lecz w przypadku wiatru czasem wystarczy podnieść lub obniżyć platformę o 10 m bez konieczności odwołania imprezy.

3. Zabezpieczenie stołu

Dinner In The Sky jest podnoszony za pomocą 200 tonowego dźwigu przy użyciu zawsze podwójnych lin, który bez problemu podniesie 7 tonową platformę. Goście siadają na specjalnych fotelach, które posiadają cztery punktowe pasy bezpieczeństwa. Te zaś zapinane są od tyłu foteli. Uczestnicy Dinner in the Sky podchodzą do platformy dwójkami, by mieć pewność, że każdy zostanie prawidłowo zapięty i przygotowany do odlotu.

4. Bezpieczeństwo uczestników

Wszystkie rozwiązania zgodne są z niemiecką normą DIN 4112. Produkty zbudowane zostały w Belgii pod kontrolą Rheinland TÜV oraz co 3 miesiące testowane przez BTV (Belgium Testing agency). Dodatkowo w dniu eventu przed rozpoczęciem platforma musi zostać dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego. Cała impreza jest oczywiście ubezpieczona.

Załączniki:

1. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku,

2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.